Sự hình thành và phát triển của Wifi

  •   4,73
  • 1.621

Hiểu theo cách nôm na thì Wifi mà mạng kết nối Internet không dây, là từ viết tắt của Wireless Fidelity, sử dụng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu. Loại sóng vô tuyến này tương tự như sóng điện thoại, truyền hình và radio. Và trên hầu hết các thiết bị điện tử ngày nay như máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng... đều có thể kết nối Wifi.

Sự ra đời của Wifi, mạng kết nối Internet không dây, là một bước tiến quan trọng của ngành công nghệ thông tin.


Cập nhật: 25/04/2019 Theo TTXVN/Vietnam+
  • 4,73
  • 1.621

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook