Sự nghiệp và đời tư của Albert Einstein

  •   4,73
  • 7.839

Bỏ vợ để lấy người em họ Elsa, từ chối lời mời làm Tổng thống Israel để nghiên cứu khoa học là những chi tiết thú vị về cuộc đời nhà bác học thiên tài Albert Einstein.

Anbert Einstein sinh năm 1879 mất năm 1955.
Anbert Einstein sinh năm 1879 mất năm 1955.

Khi sinh ra Einstein chậm nói, ông bắt đầu biết nói khi 2 tuổi.
Khi sinh ra Einstein chậm nói, ông bắt đầu biết nói khi 2 tuổi.

Khi còn đi học, ông học rất giỏi toán nhưng gặp khó khăn với hóa học và tiếng Pháp.
Khi còn đi học, ông học rất giỏi toán nhưng gặp khó khăn với hóa học và tiếng Pháp.

Năm 26 tuổi, ông khám phá ra thuyết tương đối hẹp với thí nghiệm tưởng tượng về sét đánh, cũng như đưa ra công thức nổi tiếng E=mc2.
Năm 26 tuổi, ông khám phá ra thuyết tương đối hẹp với thí nghiệm tưởng tượng về sét đánh, cũng như đưa ra công thức nổi tiếng E=mc2.

Năm 32 tuổi, ông khám phá ra thuyết tương đối tổng quát.
Năm 32 tuổi, ông khám phá ra thuyết tương đối tổng quát.

Ông được trao tặng giải Nobel năm 43 tuổi, 1 năm sau đó ông bắt đầu nghiên cứu thuyết vạn vật (thuyết thống nhất các trường).
Ông được trao tặng giải Nobel năm 43 tuổi, 1 năm sau đó ông bắt đầu nghiên cứu thuyết vạn vật (thuyết thống nhất các trường).

Năm 54 tuổi, ông sang Mỹ và bắt đầu học tiếng Anh.
Năm 54 tuổi, ông sang Mỹ và bắt đầu học tiếng Anh.

Ông được đề nghị trở thành tổng thống Israel nhưng ông đã từ chối.
Ông được đề nghị trở thành tổng thống Israel nhưng ông đã từ chối.

Khi bị bệnh, ông từ chối phẫu thuật, ông không muốn mình tiếp tục sống cuộc đời "nhân tạo".
Khi bị bệnh, ông từ chối phẫu thuật, ông không muốn mình tiếp tục sống cuộc đời "nhân tạo".

Albert Einstein: "Tôi không phải là thiên tài đặc biệt, tôi chỉ là một người vô cùng tò mò mà thôi".
Albert Einstein: "Tôi không phải là thiên tài đặc biệt, tôi chỉ là một người vô cùng tò mò mà thôi".

Cập nhật: 25/02/2016 Theo VnExpress
  • 4,73
  • 7.839

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook