Tải luận án về vũ trụ của Stephen Hawking

Luận án "Properties of Expanding Universes" - Tính giãn nở của vũ tru
  •   52
  • 4.665

Ngày hôm qua, luận án tiến sĩ của nhà khoa học Stephen Hawking cho phép tải miễn phí trên trang chủ Đại học Cambridge. Đây là luận án tiến sĩ của ông vào năm 1966, khi ông mới 24 tuổi.

Stephen Hawking
Stephen Hawking.

Luận án này có tên "Properties of Expanding Universes", tạm dịch là "Tính giãn nở của vũ trụ". Nó cung cấp nghiên cứu về nguồn gốc vũ trụ. Đây là công trình nghiên cứu khoa học đã giúp ông vang danh thế giới.

Link tải học thuyết "Properties of Expanding Universes" của Stephen Hawking bản gốc.

Link tải bản giảm kích thước: Properties of Expanding Universes

Cập nhật: 24/10/2017 Alex Lee
  • 52
  • 4.665

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook