Tại sao gỗ có thể xây nhà chọc trời cao gần trăm mét?

  •  
  • 673

Loại gỗ kỹ thuật chế tạo bằng cách ép nhiều tấm mỏng với nhau là vật liệu xây dựng xanh, bền vững và có thể sẽ ngày càng phổ biến.

Cập nhật: 18/05/2021 Theo VNE
  • 673

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook