Thành lập Trung tâm Đào tạo hạt nhân

  • 769

Bộ trưởng Bộ KH – CN vừa ký quyết định (số 2700/QĐ-BKHCN) thành lập Trung tâm đào tạo hạt nhân trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Đây là một trong những nội dung thuộc đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18/8/2010. 

Mô hình một nhà máy điện hạt nhân của một công ty Nga giới thiệu tại triển lãm quốc tế Điện hạt nhân năm 2010.

Trung tâm đào tạo hạt nhân được thành lập nhằm mục đích đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các cán bộ nghiên cứu, chuyên gia làm việc trong các cơ sở của Viện nói riêng, cho nhu cầu đào tạo của các cơ sở hạt nhân, cơ sở bức xạ trong toàn quốc.

Ngoài ra, Trung tâm sẽ tham gia cùng với các cơ sở đào tạo khác, các trường đại học để đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện hạt nhân phục vụ cho “Chương trình điện hạt nhân của Quốc gia”.

Hiện, Trung tâm đang tiến hành vịệc xây dựng các chương trình đào tạo, giảng dạy cụ thể theo các mô hình đào tạo tại một số quốc gia có nền khoa học và công nghệ hạt nhân tiên tiến như Liên Bang Nga, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Hàn Quốc … nhằm thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ nghiện cứu, các kỹ sư công nghệ hạt nhân có trình độ chuyên sâu phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của đất nước trong chưong trình điện hạt nhân và ứng dụng NLNT.
Theo Báo Đất Việt
  • 769

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook