"Thiên đường" Sapa

  • 3,52
  • 4.698

Nhà Thờ Sapa
Nhà Thờ Sapa

Nhà thờ Sapa
Nhà thờ Sapa do Pháp xây dựng

Vườn phong lan - Sapa
Vườn phong lan - Sapa

Toàn cảnh Sapa chụp từ trên núi xuống
Toàn cảnh Sapa chụp từ trên núi xuống

Toàn cảnh Sapa chụp từ trên núi xuống
Toàn cảnh Sapa chụp từ trên núi xuống

Cầu Mây, Hàm Rồng - Sapa

Hoa Cẩm Tú Cầu
Hoa Cẩm Tú Cầu

Vườn hoa Sapa
Vườn hoa Sapa

Mỏm đá trên đường lên cổng Trời
Mỏm đá trên đường lên cổng Trời

Cổng Trời Sapa
Cổng Trời Sapa

Vườn hoa bốn mùa khu Hàm Rồng - Sapa
Vườn hoa bốn mùa khu Hàm Rồng - Sapa


Vườn hoa bốn mùa khu Hàm Rồng - Sapa


Toàn cảnh Sapa chụp từ trên núi xuống


Toàn cảnh khu vườn hoa Sapa chụp từ trên núi xuống

Lay ơn thóc
Lay Ơn Thóc

Mây - Núi Sapa

Đường đi Lai Châu
Đường đi Lai Châu

Ruộng bậc thang Sapa
Ruộng bậc thang trên đường tới khu trung tâm Sapa

Ruộng bậc thang Sapa
Ruộng bậc thang Sapa

Thác Bạc - Sapa

Thác Bạc - Sapa

Thác Bạc - Sapa

Thác Bạc - Sapa

Thác Bạc - Sapa

Thác Bạc - Sapa

Thác Bạc - Sapa

Thác Bạc - Sapa

Thác Bạc - Sapa

 

Cập nhật: 27/07/2006 Khoahoc.com.vn
  • 3,52
  • 4.698

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook