Thiết bị định tuyến đầu tiên cho IPv6

  • 105

Juniper Networks, Inc vừa đưa ra công bố những thiết bị định tuyến M và T series của hãng là những thiết bị định tuyến đầu tiên được chứng nhận trong Danh sách những sản phẩm tương thích với Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) của văn phòng Bộ Quốc phòng Mỹ.

Văn phòng thư ký của Cơ quan Hạ tầng thông tin Quốc phòng Mỹ (OSD-NII) đã tuyên bố tất cả những nhà quản lý chương trình Văn phòng bộ Quốc phòng phải mua những sản phẩm từ IPv6 APL, tuân thủ theo đúng chỉ thị chung của văn phòng, đó là các tổ chức quốc phòng phải chuyển đổi xong mạng đường trục từ IPv4 sang IPv6, giao thức Internet thế hệ mới, vào năm 2008.

Chứng nhận khả năng tương tác đặc biệt tương thích với IPv6 của những sản phẩm Juniper Networks được cấp bởi Ban chỉ huy kiểm thử tính năng liên tác của Văn phòng Bộ Quốc phòng (JITC), nó công nhận những phân tích dữ liệu, kiểm thử và đánh giá những thiết bị định tuyến dòng M – T series đối với tính năng liên tác và tuân thủ theo những yêu cầu IPv6.

IPv6 APL tuân theo những Yêu cầu Đề suất được soạn thảo bởi Cục tiêu chuẩn công nghệ và Tổ chức thao tác kỹ thuật Internet (thuộc DOD). Chứng nhận có hiệu lực trong 3 năm hoặc cho đến khi có thay đổi lớn xảy ra trên các giao thức Internet.

Những thiết bị định tuyến dòng M và T series của Juniper Networks đã được kiểm thử qua việc sử dụng Kế hoạch kiểm thử điểm chung (GTP) về IPv6 của DOD, bộ phận chuyên kiểm thử tiêu chuẩn và quy trình đối với những sản phẩm IPv6 có liên quan hoặc kết nối tới Mạng lưới thông tin toàn cầu. Tính liên tác của sản phẩm được xác định là “khả năng trao đổi và sử dụng thông tin, thường xuyên trong một mạng không đồng nhất lớn được tạo thành từ nhiều mạng địa phương khác.”

Theo Thanh Niên
  • 105

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook