Thiết lập dịch vụ ADSL không quá 5 ngày

  •  
  • 31

Bộ Bưu chính - viễn thông vừa ban hành tiêu chuẩn chất lượng loại hình dịch vụ Internet tốc độ cao (ADSL), trong đó qui định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ (DNCCDV) phải thiết lập dịch vụ cho ít nhất 90% số hợp đồng trong thời gian không quá năm ngày đối với trường hợp khách hàng đã có sẵn đường dây điện thoại.

Trong trường hợp khách hàng chưa có đường dây điện thoại, DNCCDV được cộng thêm thời gian lắp đặt đường dây nhiều nhất bảy ngày (đối với nội thành, thị xã) và nhiều nhất 15 ngày (đối với thị trấn, làng, xã).

Nếu DNCCDV không thể ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thì trong ba ngày kể từ thời điểm nhận được phiếu yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp phải có văn bản thông báo cho khách hàng về việc từ chối ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ và nêu rõ lý do từ chối.

Trong thời gian sử dụng dịch vụ ADSL nếu dịch vụ của khách hàng không kết nối được và có thông báo tới DNCCDV, doanh nghiệp phải khắc phục kết nối ít nhất 90% số lần mất kết nối trong khoảng thời gian không quá 36 giờ (đối với nội thành, thị xã) và không quá 72 giờ (đối với thị trấn, làng, xã).

KHIẾT HƯNG

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 31

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook