TQ: Tăng cường phát triển khoa học-công nghệ

  • 177

Trung Quốc muốn trở thành một trong những nước hàng đầu thế giới về phát triển khoa học vào năm 2020. Khi đó, khoản chi cho nghiên cứu và phát triển của nước này dự kiến sẽ chiếm 2,5% GDP.

Trong năm vừa qua, Trung Quốc dành 236,7 tỷ NDT (khoảng 29,19 tỷ USD) cho nghiên cứu và phát triển, tăng hơn 20% so với năm 2003, chiếm 1,3% tổng sản lượng nội địa (GDP).

Trong năm 2005, số chuyên gia về nghiên cứu khoa học trong các viện nghiên cứu nhà nước và các doanh nghiệp là 27,2 triệu người.

Về số lượng đơn xin bằng sáng chế, năm 2005, Trung Quốc đã chấp nhận 476.000 đơn xin cấp bằng sáng chế.

Số hợp đồng khoa học và công nghệ là 265.000 hợp đồng, trị giá 151 tỷ NDT, tăng 132% so với năm 2004.

Theo chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích đổi mới khoa học và công nghệ, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc nhận định, tổng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển cần được tăng mạnh để Trung Quốc trở thành một trong những cường quốc khoa học trên thế giới đến trước năm 2020.

Chính sách ưu đãi này cũng chú trọng việc tạo ra một môi trường thân thiện cho việc thực hiện những chỉ đạo quốc gia về kế hoạch trung và dài hạn cho phát triển khoa học và công nghệ.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tính khả thi của khoa học và kinh tế, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc sẽ cấp vốn cho những dự án đổi mới khoa học và công nghệ chủ chốt. Đầu tư của nhà nước cho nghiên cứu và phát triển cũng nhằm khuyến khích đầu tư của các doanh nghiệp và quỹ tư nhân.

Minh Thương

Theo VietNamNet/Tân Hoa Xã
  • 177

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook