Trồng nhiều loại cỏ để chế tạo nhiên liệu sinh học

  •  
  • 362

Theo một nghiên cứu được thực hiện trong nhiều năm tại Mỹ, các loài cây sống dai mọc trên những vùng đất hoang của các nhà nông là một nguyên liệu rất tốt để chế tạo nhiên liệu sinh học.

Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng việc chế tạo nhiên liệu sinh học từ các loại cỏ mọc trên các cánh đồng rất có lợi về mặt môi trường.

Nhà nghiên cứu David Tilman

Nhà nghiên cứu David Tilman
(Ảnh: cbs.umn.edu)

Từ giữa những năm 1990, nhà nghiên cứu David Tilman và các cộng sự thuộc Trường Đại học Minnesota đã trồng nhiều loại cỏ sống dai trên những vùng đất nghèo khoáng chất. Nhiều mảnh đất được trồng một loài cỏ, các mảnh đất khác được trồng nhiều loại cỏ khác nhau. Trong thời gian đầu, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận rằng việc độc canh không mang lại thu hoạch cao.

Theo các nhà nghiên cứu, để sản xuất các loại nhiên liệu sinh học, việc trồng một cánh đồng cỏ đa dạng sẽ thu hoạch cao hơn 238% so với việc trồng một loại cỏ. Theo tính toán của Tilman và các cộng sứ trên tạp chí Science, nếu tính toàn bộ dây chuyền sản xuất nhiên liệu sinh học và so sánh lượng CO2 hấp thu bởi cây, cánh đồng cỏ có năng suất cao hơn 6 đến 16 lần so với cánh đồng ngô.

Để cải thiện khả năng sản xuất ethanol, các nhà nghiên cứu thuộc Viện MIT và Viện Whitehead đã chọn một phương pháp khác. Họ đã biến đổi gien của men đựợc dùng để ủ ngô hoặc các loại cây khác trong quá trình sản xuất này. Ở một mức độ nào đó, tỉ lệ ethanol trở nên độc đối với men. Nhóm nghiên cứu của Gregory Staphanopoulos đã biến đổi gien men để tạo cho nó có sức đề kháng tốt hơn. Men được biến đổi gien đã sản xuất ethanol nhiều hơn 50% so với men bình thường trong vòng 21 tiếng đồng hồ.

T.Đ

Theo Sciences & Avenir, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 362