Tu viện Saint - Gall (Thụy Sĩ)

  • 429

Trong thung lũng Steinach, nơi tu sĩ Gallus đã lui về sống cuộc đời nhà tu khổ hạnh ở thế kỷ thứ VII, tu viện Trưởng Otmar lập ra một cộng đồng Benedictin vào năm 747, xây dựng một tu viện và một trường học.

Vào thế kỷ thứ IX và thứ X, Saint Gall trở thành một trong những trung tâm văn hóa quan trọng ở phương Tây. Các trường dạy hát, dạy trang trí sách của Saint Gall, và nhất là xưởng chép tay sách của nó, nơi phiên bản những cuốn sách chép tay có hình vẽ trang trí đạt tơi sự hoàn thiện tuyệt vời, đã nổi tiếng khắp thế giới Kitô giáo phương Tây.

Thời kỳ cực thịnh của tu viện diễn ra trong thế kỷ thứ IX dưới quyền tu viện trưởng Gozbert; khi ấy nó được xây lại theo một thiết kế mới nhằm ca ngợi tư tưởng kiến trúc triều đại Carolingien. Ngày nay những di tích duy nhất còn lại của thời huy hoàng của các tu viện triều đại Garolingien là nền móng và một số bộ phận kiến trúc tìm được những năm 1960.

Tu viện được xây dựng lại từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII. Nhà thờ lớn và thư viện là hai ví dụ đẹp về phong cách Baroque. Tu viện Saint - Gall là một mốc lớn trong lịch sử đời sống trí tuệ và tôn giáo phương Tây và được ghi vào Danh sách di sản thế giới năm 1983.

Cập nhật: 22/12/2005 H.T (Theo Nền văn minh thế giới)
  • 429

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook