Video: Bài học từ nước

  •  
  • 831

Trong cuộc sống, chúng ta phải cứng rắn để vững bước trên con đường mình đã chọn. Nhưng cũng phải linh hoạt ở mỗi hoàn cảnh khác nhau để thay đổi vận mệnh của mình.

Xem video:

Theo Youtube
  • 831

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook