Video: Những câu hỏi không ai biết trả lời

  •   42
  • 10.538

Một ngày thường ở trường, chúng ta giành hết thời gian cho việc học tập và trả lời các câu hỏi. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ làm điều ngược lại. Chúng ta sẽ tập trung vào những câu hỏi mà chúng ta không thể học được câu trả lời.

>>> Video: Chọn lọc tự nhiên là gì?

Theo 10IFsOfficialSubTeam/Youtube
  • 42
  • 10.538

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook