Video: Cá bay

  •  
  • 2.310

Bạn có tin là cá biết bay không? Hãy xem đoạn video ngắn về đàn cá chuồn tung bay lên không trung trốn thoát sự săn đuổi của kẻ thù.

Theo Youtube
  • 2.310

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook