Video: Cách mà những ý tưởng đơn giản trở thành phát kiến khoa học

  •  
  • 1.906

Một trong số những cái thú vị khi sở hữu một bộ não đó là: bạn không kiểm soát được những gì nó thu thập và lưu giữ, các sự kiện và câu chuyện, và khi ta già đi thì còn tệ hại hơn nữa. Nhiều thứ cứ quanh quẩn trong não của bạn nhiều năm trời, trước khi bạn hiểu cớ sao mà bạn lại quan tâm tới chúng, và ý nghĩa của chúng đối với bạn.

Theo 10IFsOfficialSubTeam/Youtube
  • 1.906

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook