Video: Câu cá bằng tay không khó tin

  • 32
  • 4.336

Thay vì phải ngồi trên thuyền và thả câu hàng giờ, một người ngư dân đã lựa chọn cách đơn giản hơn là dùng tay để câu cá.

Cập nhật: 01/04/2013 Theo Kien Thuc, Youtube
  • 32
  • 4.336

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook