Video: Câu cá bằng tay không khó tin

  •   32
  • 4.413

Thay vì phải ngồi trên thuyền và thả câu hàng giờ, một người ngư dân đã lựa chọn cách đơn giản hơn là dùng tay để câu cá.

Theo Kien Thuc, Youtube
  • 32
  • 4.413

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook