Video: Câu được cá đao khổng lồ

  • 4.370

Loài cá này rất khó sống trong điều kiện nuôi nhốt. Các chuyên gia động vật cũng ít biết về điều kiện sinh sống và khả năng giao phối của chúng.

>>> Loài cá đao khổng lồ ở Australia

Xem video:

Cập nhật: 31/10/2011 Theo Youtube
  • 4.370

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook