Video: 4 UFO xuất hiện trên bầu trời Chile

  • 3,52
  • 3.477

4 vật thể bay không xác định (UFO) bay lơ lửng trên bầu trời thành phố Santiago, Chile, trước khi biến mất hoàn toàn.

Theo Youtube
  • 3,52
  • 3.477

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook