Video: Chế tạo ong robot

  • 1.503

Các chuyên gia Harvard đã làm việc nhiều năm để tạo ra những con robot kích cỡ hình ong có thể bay và hoạt động độc lập.

>>> Mỹ chế tạo ong robot đầu tiên

Xem video:

Cập nhật: 18/02/2012 Theo Youtube, Đất Việt
  • 1.503

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook