Video: Chim lấy cắp đồ vật để cưa gái

  • 571

Những con chim chả xanh trống nhặt ống hút, bút, chùm chìa khóa, tờ tiền và nhiều thứ khác của người để chinh phục trái tim của chim mái.

Cập nhật: 04/10/2012 Theo Youtube, VNE
  • 571

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook