Video: Chọn cách nhìn cuộc sống

  •  
  • 1.498

Cuộc sống của con người hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc vào cách cảm nhận của từng người trước sự việc mà thôi.

Xem video:

Theo Youtube
  • 1.498

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook