Video: Chọn cách nhìn cuộc sống

  • 1.486

Cuộc sống của con người hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc vào cách cảm nhận của từng người trước sự việc mà thôi.

Xem video:

Cập nhật: 05/01/2012 Theo Youtube
  • 1.486

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook