Video: Chúa sơn lâm cướp mồi dưới đầm của cá sấu

  •   3,52
  • 4.868

Tưởng chừng dưới đầm nước thì cá sấu là vua nhưng hổ vẫn tỏ đầy uy lực khi cướp mất con mồi ngay trước hàm "sát thủ đầm lầy".

Theo Vietnamnet, Youtube
  • 3,52
  • 4.868

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook