Video: Chuyện gì xảy ra nếu bạn giẫm lên dung nham?

  • 4,25
  • 4.415

Đoạn video dưới đây sẽ cho bạn biết điều gì xảy ra khi bạn giẫm chân lên dung nham đang cháy với nhiệt độ từ 1.292-2.192 độ Fahrenheit.

Cập nhật: 18/12/2014 Theo sploid.gizmodo
  • 4,25
  • 4.415

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook