Video: Mẩu bánh mỳ

  •  
  • 886

"Vạn sự khởi đầu nan", khi bắt đầu làm một việc gì bao giờ cũng khó khăn, hãy cố gắng hết sức mình, bạn sẽ có được kết quả mà mình mong muốn.

Xem video:

Theo Youtube
  • 886

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook