Chuyện gì xảy ra nếu lõi Trái đất phát nổ?

  • 1.439

Ẩn sâu trong lòng Trái đất có rất nhiều năng lượng bí ẩn và mạnh mẽ. Bất cứ một nguồn năng lượng hạt nhân nào cũng có thể tách Trái đất làm hai phần riêng biệt. Chuyện gì xảy ra nếu lõi Trái đất phát nổ?

Cập nhật: 18/07/2020 Theo vietnamnet
  • 1.439

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook