Video: Cuộc chiến giành vợ của rùa biển

  •  
  • 807

Sự cạnh tranh giữa những con đực của loài rùa biển xanh Thái Bình Dương (Chelonia mydas) trong mùa sinh sản thường diễn ra rất khốc liệt. Để giành quyền làm cha, các "chàng" dùng mọi cách để đẩy đổi thủ ra khỏi rùa biển cái, trong đó "miếng võ" phổ biến là dùng hàm gặm vào chân đối thủ và kéo.

Theo Youtube, VNE
  • 807

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook