Video: Cuộc hỗn chiến giữa báo và rắn đuôi chuông

  • 7.900

Báo và rắn đã đánh nhau một trận khá lâu, báo tát lia lịa vào người rắn và rắn chỉ được 1 vài cú đớp lại báo. Nhưng điều này không hề hấn gì với báo, cuối cùng báo đã chiến thắng và chiến lợi phẩm thu được chính là con rắn đó.

Theo Báo Đất Việt, Youtube
  • 7.900

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook