Video: Đánh bắt cua hoàng đế ở Alaska

  •  
  • 5.091

Cua Hoàng đế Alaska có kích thước lớn hơn rất nhiều so với các loài cua khác. Có ba loại cua Hoàng đế ở Alaska là cua xanh (Paralithodes platypus), cua đỏ (Paralithodes camtschaticus) và cua vàng (Lithodes aequispinus).

Cập nhật: 09/05/2018 Theo Youtube
  • 5.091

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook