Video: Gấu biết tránh bẫy để lấy mồi

  • 479

Các chuyên gia thử thách khả năng săn mồi của gấu Yogi bằng cách treo miếng thịt lên một dây bẫy điện. Trong 14 giờ, nó "kiểm tra" bẫy và xoay sở để lấy được miếng mồi.

Cập nhật: 05/02/2015 Theo Vnexpress
  • 479

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook