Video: Giọng nói của Alexander Graham Bell

  • 670

Chiếc đĩa sáp lưu giọng nói của Graham Bell ghi vào ngày 15/4/1885, trong đó ông nói: "Hãy nghe giọng nói của tôi, Alexander Graham Bell".

Cập nhật: 27/04/2013 Theo VNE, Youtube
  • 670

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook