Video: Hàng nghìn hố sụt xuất hiện khi Biển Chết thu nhỏ

  •  
  • 274
Cập nhật: 28/10/2021 Theo VNE
  • 274