Video: In xương bằng công nghệ 3D

  •  
  • 867

Dưới đây là video điều trị chấn thương bằng xương làm từ công nghệ 3D.

>>> "In" xương người bằng công nghệ 3D

Xem video:

Theo Youtube
  • 867

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook