Video: Kiến trúc tổ kiến như thế nào?

  • 1.817

Đổ nhôm nóng chảy vào tổ kiến, sau đó xúc lên và rửa sạch bạn sẽ thấy được những điều thú vị bên trong, Cùng tham khảo thông qua video dưới đây nhé!

Cập nhật: 12/12/2013 Theo Youtube
  • 1.817

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook