Video: Transistor hoạt động như thế nào?

  •  
  • 2.977

Transistor nằm trong hầu hết các thiết bị điện tử mà chúng ta sử dụng: TV, radio, máy nuôi thú ảo... Nhưng nó hoạt động ra sao? Nguyên tắc cơ bản của nó thật ra rất đơn giản.

>>> Video: Có phải mọi loài vật đều thật sự chung thuỷ?
>>> Video: Chó có ích như thế nào từ trước khi bạn sinh ra?

Theo 10IFsOfficialSubTeam/Youtube
  • 2.977

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook