Video: Lịch sử phát minh ra thuốc súng

  • 3.406

Thuốc súng là một trong 4 phát minh vĩ đại của nước Trung Hoa cổ. Thuốc súng chữ Hán có nghĩa là "hoả dược". Thuốc súng đen gồm ba thành phần cơ bản: lưu huỳnh, phốt pho và than củi. Hỗn hợp ba loại này cháy rất mạnh. Chính vì vậy người ta mới gọi hỗn hợp trên là "hoả dược" (thuốc bốc lửa).

Thuốc súng là một trong 4 phát minh vĩ đại của nước Trung Hoa cổ.
Thuốc súng là một trong 4 phát minh vĩ đại của nước Trung Hoa cổ.

Các nhà hóa học Trung Quốc tình cờ phát minh ra thuốc súng khi tìm cách điều chế loại thuốc giúp con người bất tử vào thế kỷ 9.

Cập nhật: 18/05/2017 Theo VnExpress
  • 3.406

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook