Video: Loài sên biển có “của quý dùng một lần”

  • 750

Sên biển đực thường vứt bỏ cơ quan sinh dục cũ sau mỗi lần quan hệ, mọc lại cái mới và tiếp tục với “cuộc chơi mới” như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các nhà nghiên cứu tạo bể thí nghiệm và theo dõi các cá thể sên biển giao phối.

>>> Độc đáo loài sên biển có “của quý dùng một lần”

Cập nhật: 18/02/2013 Theo Kien Thuc, Youtube
  • 750

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook