Video: Máy phát 1 triệu kW ở nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than

  •  
  • 6.826
Cập nhật: 02/07/2021 Theo VNE
  • 6.826

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook