Video: Mô phỏng diễn biến gặp nạn của tàu Titanic

  •   4,52
  • 6.489

Một mô hình thu nhỏ của tàu Titanic được bố trí diễn lại toàn bộ quá trình gặp nạn của con tàu huyền thoại cách đây tròn một thế kỷ.

Theo Youtube, VNE
  • 4,52
  • 6.489

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook