Video: Ba giờ cuối cùng của con tàu Titanic

  •   3,25
  • 12.426

23h40 ngày 14/4/1912, con tàu lớn nhất thế giới ở thời điểm đó va chạm mạnh với tảng băng trôi khổng lồ. Thomas Andrews, kiến trúc sư của tàu, trực tiếp tới kiểm tra hư hại và kết luận rằng con tàu đang bị nước biển tràn vào từ vết thủng sau cú va chạm. Titanic, con tàu từng được cho là không thể bị chìm, khi đó đang bắt đầu chìm dần.

Theo Youtube, VNE
  • 3,25
  • 12.426