Video: Nhà phát minh tự bắn mình để quảng bá áo chống đạn

  •  
  • 974
Cập nhật: 15/10/2021 Theo VNE
  • 974

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook