Video: Nhật thực hiếm quét qua 3 châu lục

  • 1.275

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời trong khi di chuyển, và che khuất toàn bộ hoặc một phần mặt trời.

>>> Nhật thực hiếm quét qua 3 châu lục

Cập nhật: 04/11/2013 Theo VNE, Youtube
  • 1.275

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook