Video: Những điều bạn chưa biết về đạn

  • 2,54
  • 5.955

Video cung cấp những thông tin căn bản, giúp bạn hiểu rõ hơn cũng như giải đáp một số thắc mắc về Đạn.

Theo Youtube
  • 2,54
  • 5.955

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook