Video: Những giả thuyết về số lượng vũ trụ cùng tồn tại

  • 3.907

Các nhà vật lý cho rằng có nhiều hơn một vũ trụ đang cùng tồn tại, nhưng chứng minh nó là điều không hề đơn giản.

Có nhiều hơn 1 vũ trụ đang tồn tại.
Có nhiều hơn 1 vũ trụ đang tồn tại.

Cập nhật: 05/05/2017 Theo VnExpress
  • 3.907

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook