Video: Ô-tô chạy trên nước, băng, cát...

  • 1.950

Chiếc xe đi được mọi địa hình này có thể đạt vận tốc tối đa là 100 km/giờ. Nó giống như một chiếc phi thuyền, có thể di chuyển liên tục trên mọi bề mặt.

>>> Ô-tô chạy trên nước, băng, cát...

Xem video:

Cập nhật: 05/01/2012 Theo Youtube, Đất Việt
  • 1.950

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook