Video: Ô-tô chạy trên nước, băng, cát...

  •  
  • 2.014

Chiếc xe đi được mọi địa hình này có thể đạt vận tốc tối đa là 100 km/giờ. Nó giống như một chiếc phi thuyền, có thể di chuyển liên tục trên mọi bề mặt.

>>> Ô-tô chạy trên nước, băng, cát...

Xem video:

Theo Youtube, Đất Việt
  • 2.014

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook