Video: Phát hiện hà mã lùn sắp tuyệt chủng

  •  
  • 977

Theo ước tính của các nhà khoa học hiện chỉ còn khoảng 2.000 con hà mã lùn trong tự nhiên. Chúng sống chủ yếu tại Upper Guinea – khu vực đồng bằng lớn bao gồm đông Guinea, Sierra Leone, Bờ biển Ngà, Liberia và mở rộng đến tận phía bắc miền tây Côte d'Ivoire.

>>> "Săn" được ảnh hà mã lùn sắp tuyệt chủng

Xem video:

Theo Youtube, Đất Việt
  • 977