Video: Khám phá Thành phố đã mất của người Inca

  • 1.063

Machu Picchu có lẽ là biểu tượng thân thuộc nhất của Đế chế Inca. Thường được gọi là "Thành phố đã mất của người Inca", từ năm 1983 địa điểm này đã được lựa chọn trở thành một Địa điểm Di sản Thế giới của UNESCO.

Theo Youtube
  • 1.063

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook