Video: Khám phá Thành phố đã mất của người Inca

  • 1.057

Machu Picchu có lẽ là biểu tượng thân thuộc nhất của Đế chế Inca. Thường được gọi là "Thành phố đã mất của người Inca", từ năm 1983 địa điểm này đã được lựa chọn trở thành một Địa điểm Di sản Thế giới của UNESCO.

Cập nhật: 04/10/2013 Theo Youtube
  • 1.057

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook