Video: Phát triển giống cây cần sa mới ít gây nghiện

  • 2.913

Mới đây, trung tâm nghiên cứu Tikun Olam, Israel thông báo rằng họ đã thành công trong việc tạo ra một giống cần sa mới có chứa rất ít chất tetrahydrocannabinol (THC) - chất gây ảo giác mạnh. Trung tâm này được thành lập từ năm 2004 và đã được chính phủ phê duyệt cho dự án trồng cần sa phục vụ mục đích y tế.

>>> Phát triển giống cây cần sa mới ít gây nghiện

Cập nhật: 14/07/2012 Theo Youtube, Genk
  • 2.913

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook