Video: Phi cơ năng lượng mặt trời bay ngang nước Mỹ

  • 422

Lần đầu tiên, một chiếc máy bay sử dụng năng lượng mặt trời thực hiện hành trình từ bờ tây sang bờ đông nước Mỹ.

Cập nhật: 11/05/2013 Theo VNE, Youtube
  • 422

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook