Video: Robot gội đầu

  • 698

Hãng Panasonic cho biết robot được trang bị công nghệ mới nhất và có thể thay thế con người tại quốc gia châu Á đang già hoá nhanh chóng mà không ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ.

Xem video:

Theo Youtube
  • 698

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook