Video: Rợn người cảnh tê giác húc lợn rừng... bay lên trời

  • 2,34
  • 3.965

Tê giác đang ăn thì đàn lợn rừng nhảy vào tranh phần. Lập tức con quái vật rừng xanh đã cho đối thủ biết thế nào là bay với cú húc rợn người.

Cập nhật: 10/04/2013 Theo Kien Thuc
  • 2,34
  • 3.965

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook